12 göstergeye göre “al” veren 5 hisse

Borsada işlem gören hisselerden 12 indikatöre göre “Al” sinyali verenleri bu listede bulabilirsiniz.

Yatırımcılar işlem yaparken şirketlerin finansal verileri kadar hisselerin teknik göstergelerini de takip ederler. Özellikle kısa zaman aralıklarında işlem yapanlar teknik analizi daha fazla önemser. Biz de bu çalışmada piyasada sıklıkla kullanılan 12 göstergeyi referans alarak bir çalışma yaptık. Kullandığımız göstergeler ise CCI, RSI, momentum, stochastic, MACD ve hareketli ortalamalar.

Tablonun kolay okunması ve daha iyi fayda sağlanması açısından bu göstergelerin ne anlama geldiğini kısaca aşağıda paylaşıyoruz.

Bu noktada hatırlatmak isteriz ki teknik göstergeler şirketin mali yapısı hakkında değerlendirme imkanı vermez. Bu açıdan işlem yaparken ayrıca şirketlerin finansal yapılarının da analiz edilmesi riski minimize etmesi açısından doğru bir yaklaşım olacaktır.

Bu listenin hazırlanmasında kullanılan indikatörlerin nasıl yorumlanacağı aşağıda yer almaktadır:

CCI (Commodity Channel Index): Belirlenen zaman aralığındaki trendin değişimi hakkında bilgi verir. Daha iyi sonuç vermesi açısından biz 14 günlük zaman aralığını kullandık. Gösterge referans olarak kabul edilen +100 ile -100 arasında değer alır. +100 seviyesinin üzeri aşırı alım olarak görülür ve “sat” sinyali olarak okunur. Göstergenin -100 seviyesinin altında olması ise aşırı satış bölgesi olarak kabul edilir ve “al” sinyali olarak okunur.

RSI (Relative Strenght Index- Göreceli Güç Endeksi): Belirlenen zaman aralığında hissenin kapanış fiyatları kıyaslanarak hesaplanan bir indikatördür. Biz daha iyi sonuç vermesi nedeniyle 14 günlük periyoda göre hesaplama yaptık. Gösterge kısa vadede öngörülerde işe yarar. Hissenin fiyatından önce yukarıya da aşağı yönelmesi sıklıkla gözlenmekte. Bu da hissenin yönünü tespit edebilme imkanı verir. Gösterge ağırlıklı olarak 30 ile 70 arasında hareket eder. 30’un altına indiğinde aşırı satış olduğu ve “al” sinyali olarak okunur. 70’in üzerine çıktığında aşırı alım olduğu ve “sat” sinyali olarak okunur.

MOM (Momentum): Hissenin belirlenen zaman aralığında yüzdesel fiyat hareketini verir. Kısa vadeli trend tespiti için kullanılır. Momentum göstergesinde 100 sayısı sıfır olarak kabul edilir. 100 değerinin altında ve düşüyorsa düşüş trendi güçlendiği kabul edilir. 100 değerinin üzerinde ve çıkıyorsa çıkış trendinin güçlendiği kabul edilir. 100 değerinin aşağıdan yukarı geçilmesi halinde bu “al” sinyali olarak okunur. 100 değerinin yukarısından aşağı geçilmesi halinde “sat” sinyali olarak okunur.

STO (Stochastic): Piyasanın aşırı alım ya da satım bölgesinde olduğunu gösterir. Trende dönüşleri ile aşırı alım veya aşırı satım seviyelerinin tespit edilmesinde kullanılan bir göstergedir. Göstergenin 20 ve altına inmesi aşırı satış bölgesi olarak kabul edilir ve “al” sinyali olarak okunur. Göstergenin 80 ve üzerine çıkması ise aşırı alım bölgesi olarak kabul edilir ve “sat” olarak değerlendirilir.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence- Hareketli ortalamaların Yakınlaşması/Uzaklaşması): Bu indikatör iki hareketli ortalamanın birbirine yakınlaşması veya uzaklaşması ile oluşur. Trend tespit için kullanılır. Biri hızlı diğeri yavaş iki hareketli ortalamadan oluşur. Trend yönünü öngörmek amacıyla hızlı ile yavaş hareketli ortalama kıyaslanarak değerlendirme yapılır. MACD sıfır çizgisinin altında düşüyorsa düşüş trendinin süreceği öngörüsünde bulunulur. Sıfır çizgisinin üzerinde çıkış sürüyorsa hissenin yükselen trendinin devam edeceği yorumu yapılır.

HO (Hareketli Ortalama): Trend takipçisi bir göstergedir. Fiyatın nereye gideceğini göstermesinden ziyade gecikmeli olarak mevcut yönü gösterir. Geçmiş fiyatlara dayalı olduğu için geriden gelir. Bollinger bantları ve MACD gibi indikatörlerin hesaplanmasında yer alır. Trend takibinde, destek ve direnç noktalarının belirlenmesinde yardımcı olur. Hareketli ortalamaların birbirini kesmesi sinyal olarak değerlendirilir. Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı kesmesi halinde bu fiyatın kısa vadede çıkacağı şeklinde okunur. Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarıdan aşağı kesmesi halinde ise kısa vadede fiyatın düşeceği şeklinde yorumlanır.

12 GÖSTERGESİ “AL” VEREN HİSSELER