AVOD – Kenz Madencilik skandalı büyüyor

featured
service

Sermaye piyasaları ve madencilik sektörü usulsüz yapılan hisse devriyle çalkalanıyor. Şirketler gündeme gelen konularda sesiz kalırken, tüm otoritelerin yapacağı incelemelerin sonucu bekleniyor.

Halka açık şirketin en değerli varlığını İsviçre’de kime ait olduğu bilinmeyen şirkete devret, karşılığında halka açılacağı iddia edilen şirketten küçük pay al, sonra da işlemleri off-shore hesaplar üzerinden yürüt! Skandal işlemlerin ortaya çıkmasıyla panikleyen ekip alel acele internet sitesini kapattı. İsviçre’deki halka arz askıya alındı.

Tüm bunlardan daha da önemlisi Türkiye’de maden satışının belirli kriterleri var. En önemlisi de yabancıya maden satışı için Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor. AVOD ve Kenz Madencilik hiçbir onay ve izin almadan şirketlerin hisselerini İsviçre’de kurulmuş gizemli bir şirkete devrediyor.

AVOD ve Kenz Madencilik hisselerinin İsviçre merkezli şirketlere izinsiz ve usulsüz bir şekilde devredildiği iddiaları sonrası ilgili şirket yöneticileri Nusret Yurtel ve Fırat Gülgen’in ülkeyi terk ettikleri ileri sürülüyor. Türk Maden Kanunu’na aykırı yapılan işlemler iddiası ve halka açık bir şirketin içinin boşaltılması girişiminin ortaya çıkmasıyla ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalacaklarını anlayan Fırat Gülgen, ayak izlerini kaybetmek için Kenz Madencilik’in internet sitesini ani bir kararla kapattı.

İSVİÇRELİ ŞİRKETİN AVOD VE KENZ DIŞINDA YATIRIMI BULUNMUYOR

Bu süreçte bir yatırım şirketi gibi gösterilen Planet-Scan AG’nin AVOD ve Kenz Madencilik dışında bir yatırımı bulunmuyor. Ayrıca Ali Babacan’ın kayınbiraderi borsa çevrelerinde iyi tanınan Nusret Yurtel şirketin yönetiminde…

İnternet sitesinin domaini 2022 yılı Mayıs ayında alınmış. Bu yıl Temmuz ayında güncellenmiş.

Tezgah güzel hazırlanmış!

Ancak, maden işletme ruhsatı devirlerinde kanunen belirli sınırlamalar bulunuyor. Türkiye’deki Maden Yönetmeliği’nin 82/11 maddesine göre, maden işletme ruhsatının yüzde 10 ve üzerinde bir hissesinin devri durumunda bu işlem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın onayına tabi.

OTORİTELERDEN ONAY ALINDI MI?

Peki AVOD ve Kenz Madencilik hisse devrederken gerekli otoritelerden onay aldı mı?

Bu konu belirsizliğini koruyor!

Çünkü devir için onay süreci bazen bir yıldan fazla sürüyor. Halka açık bir şirketin en önemli varlığı olarak gösterilen bağlı ortaklığının apar topar İsviçre merkezli bir şirkete devredilmesi sermaye piyasalarını da yakından ilgilendiriyor. Şirketler gündeme gelen konularla ilgili tek bir kelime açıklama yapmazken, otoritelerin yapacağı araştırmalar sonucunda gerçeklerin ortaya çıkacağı belirtiliyor.

MADEN RUHSATI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Türkiye’deki maden ruhsatlarının devri ile ilgili yasal prosedür ve gerekli şartlar şöyle:

1. Maden Ruhsatlarının Devri:
3213 sayılı Maden Kanunu’na göre maden ruhsatlarının devir işlemleri, Maden Kanunu’nun yanı sıra bazı kanunlar ve yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilir.

2. Başbakanlık (Cumhurbaşkanlığı) Genelgesi ve İzinler:
Mülga 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne göre, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların satış, kira, devir gibi işlemler için Başbakanlıktan şimdi ise Cumhurbaşkanlığından izin alınması gerekmektedir. Bu, maden ruhsat devirleri için de geçerlidir.

3. Devir İçin Gerekli Belgeler ve Kriterler:
İlgili ruhsatın tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması (ruhsat harçları, çevre teminatları vb.).
– Devreden ve devralanın gerekli belgeleri sağlaması (nüfus kayıt örneği, imza beyanları, şirket kararları vb.).
– Mali yeterlilik şartlarının karşılanması. – İşletme izni olan ruhsatlarda daimi nezaretçi atamasının yapılmış olması.
– Devir için gerekli bedelin ödenmesi.

4. Bakanlık Onayı ve İlan:
Maden İşletme Ruhsatı Devirlerinde Maden Yönetmeliğinin 82/11 maddesi uyarınca Maden İşletme Ruhsatının yüzde 10 ve üzerinde bir devir gerçekleşmesi halinde, bu devir işlemi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın onayına tabidir. Maden Kanunu’nun 5. Maddesi kapsamında Bakanlık onayına sunulur ve onaylandıktan sonra Genel Müdürlüğün web adresinde ilan edilir.

5. Sınırlamalar: Maden Yönetmeliği’nin belirli maddelerine göre, Maden İşletme Ruhsatının yüzde 10 ve üzerinde bir devir gerçekleşmesi halinde, bu devir işlemi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın onayına tabidir. Bu kurallar, maden sektöründe mülkiyet ve işletme haklarının devredilmesini düzenleyen detaylı ve katı prosedürler içerir.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

 

borsagundem.com

AVOD – Kenz Madencilik skandalı büyüyor