Bursa’da Veysel Bakgör’e Alinur Aktaş ve Oktay Yılmaz’ın gıkı neden çıkmıyor?

Bursa’da Veysel Bakgör‘e Alinur Aktaş ve Oktay Yılmaz’ın gıkı neden çıkmıyor? Su taşkını alanında olan meraya lojistik merkezi inşa ediliyor Bursa’da Nilüfer Çayı’nın kolu olan Deliçay’ın, taşkın alanında bulunması nedeniyle hastane yapılmasına izin verilmeyen Samanlı Mahallesi köy merasına, Lojistik Merkezi inşa ediliyor. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, “Hayvancılığı bitiren AKP iktidarı, Samanlı merasındaki 108 bin metrekarelik alana beton döktü. Tüm siyasilerin altına imza attığı ‘Ova Koruma’ protokolü ihlal ediliyor. Bursa Ovası talan ediliyor” dedi. Bursa Yıldırım’da Veysel Bakgör ve Oktay Yılmaz’ın hukuk tanımazlığı Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz ve Veysel Bakgör’ün hukuk tanımaz tavrının arkasında hangi güç var?

NOKTA BURSA’nın haberine göre  Samanlı’da, akademik odaların yargıya taşıdığı, ‘taşkın’ alanındaki tarım arazisinde yapılmak istenen lojistik merkez inşaatı mahkeme süreci umursanmadan hızla devam ediyor.

Veysel Bakgör’ün hukuk tanımaz tavrının arkasında hangi güç var?

blank
İlgili mahkemenin acilen yürütmeyi durdurma kararı vermesi beklenirken, taşkın alanındaki lojistik merkezin etrafında bulunan parselleri yapılaşmaya açma kararı nasıl alındı?
Veysel Bakgör’ün arkasındaki hukukçular kim?
Neden bilirkişi gönderilip karara gidilmiyor?
İddialara göre fetö soruşturmalarında korunduğu iddia edilen Veysel Bakgör, ticari işlerinde de korunuyor mu?
Veysel Bakgör’ün arkasındaki bu koruyucu irade kim?
blank

Bursa’da Veysel Bakgör’e Alinur Aktaş ve Oktay Yılmaz’ın gıkı neden çıkmıyor?

Konya – Bursa – Balıkesir‘e kadar yayılan Bakgör İnşaat Veysel Bakgör iddialara göre hangi siyasilerle rant ortaklığı yapıyor?
Akademik odalara danışıldı mı?
Bursa’nın süratle yok oluşa sürüklendiğine tanıklık etmek acı.

Yerel yönetimlerin tavrı ise açıkçası içler acısı

blank

Bursa’da Veysel Bakgör’e Alinur Aktaş ve Oktay Yılmaz’ın gıkı neden çıkmıyor?

Bursa’da bu dev arazi davalık! Bakın ne için itiraz ediyorlar?

Olay Yazarı Yaman Kaya, Yıldırım Samanlı’daki yaklaşık 165 bin metrekarelik alanda yapılan plan değişikliğiyle ilgili yeni gelişmeleri bugünkü köşesinde paylaştı…

Kaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Yıldırım Samanlı’daki yaklaşık 165 bin metrekarelik alanda yapılan plan değişikliğini yazmıştım.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek’in “Plan değişikliğiyle ilgili dava açmak için genel merkezden yetki istedik. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) düzeyinde de dava açmayı planlıyoruz” sözlerine de yer vermiştim.

Öncelikle hemen belirteyim, o yetkilendirme geldi.

Hatırlatmak gerekirse bahsettiğimiz Samanlı’daki bölge daha önce hastane kurulmasıyla gündeme gelmiş ancak taşkın alanında yer aldığı için akademik odaların itirazıyla uzun süren tartışmaların ardından projeden vazgeçilmişti.

Söz konusu alanda yapılan plan değişikliği ile 160 bin metrekarelik yer, sırasıyla kentsel dönüşüm rezerv alanı ardından da Kısmen Lojistik Tesis Alanı ilan edildi.

Sonra da ihale işi bitirildi.

Sanki taşkın tehlikesi ortadan kalkmış, daha yakın geçmişte büyük felaketler yaşamamışız gibi yapılan plan değişikliği ve çok ciddi risk taşıyan bölgeye lojistik merkezi kurma isteği TMMOB Bursa İKK’nın hafta başında düzenlediği toplantının gündem maddelerinden biriydi.

Yazının yayınlanmasından sonra ulaşan Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Murat İlkmeSamanlı’daki rezerv alanla ilgili kendilerinin oda olarak dava sürecini başlattıklarını aktardı.

Konunun yaklaşık 1 yıllık geçmişi bulunduğunu, İKK toplantısında da Şehir Plancıları Odası’nın davasına müdahil olma kararına varıldığını açıkladı.

İlkme, şu bilgileri paylaştı

“İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre imar planları/değişikliklerine istediğiniz zaman dava açamazsınız. Belirli dava açma süreleri vardır. Bu süreler dışında açılan davalar zaten süre aşımından reddedilir. Bu bölgeye ilişkin daha önceki şehir hastanesi kurulması, rezerv alanı ilan edilmesi planlarına da sadece biz dava açmıştık.

Büyük tehlike potansiyeli bulunan taşkın alanına lojistik tesis kurma projesine karşı dava sürecinin başlaması, İKK’nın da konuya dahil olması kent adına önemli.

Aslında İlkme’nin de belirttiği gibi süre aşımı olsa da farklı metotlarla yine iptal davası açılabilirdi.

Ankara’dan bekledikleri yetki yazısı gelen Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek’i aradığımda söylediği taze bilgi ise birilerinin süreci hızlandırdığına işaret ediyordu.

Şimşek, “Şantiye şefliği talebi gelmiş bölge ile ilgili. Bu ne demek inşaat süreci öncesi ruhsat almak için ruhsat çalışması var. Belediyeye ruhsat var mı yok mu yazılı olarak sorup, öğreneceğiz. Ruhsat çalışması varsa ruhsatın iptaliyle ilgili dava da açabiliriz, ayrı açmak yerine mevcut davaya müdahil de olabiliriz. Bir ruhsat süreci varsa ruhsat kesildikten sonra iptali için avukatımızla istişare yapacağız. Mesele a firması b firması konusu değil, şu ana kadar neredeydi odalar denebilir ancak ihaleyi çok geç öğrendik” dedi.

İŞTE SAMANLI İTİRAZININ GEREKÇELERİ

blank

Bursa’da Veysel Bakgör’e Alinur Aktaş ve Oktay Yılmaz’ın gıkı neden çıkmıyor?

Yazının ilk bölümünde de belirttiğimiz üzere Samanlı’daki itirazın ana nedeni bölgedeki taşkın riski.

Murat İlkme“Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 3540 Ada 176-177 Parseller, 3542 Ada 4-5-18 Parseller, 3543 Ada 149-32 Parseller ve 3543 Ada 150 Parsele (Rezerv Yapı Alanı) İlişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle ilgili açtıkları davanın dilekçesini de paylaştı.

Mahkemeye düzenlemenin iptaliyle ilgili sunulan gerekçelerin bir bölümünü aktarmak istiyorum:

“Plan değişikliği talep edilen alan, “Bursa Ovası Gölbaşı Barajı Sulaması” içerisinde yer almakta, söz konusu alanın tamamı, alanın kuzeyinden geçen Deliçay Deresi taşkın etki alanı içerisinde kalmakta yoğun drenaj ve taban suyu problemleri olan bir bölgedir. Plan değişiklikleri açıklama raporlarında yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın 01.10.2020 tarih ve 523005 sayılı görüş yazısı incelendiğinde; kurutma kanallarının aynen muhafaza edilmesi, alanın kuzey sınırında olan Deliçay Deresi sebebiyle su baskınlarına uğrayabilecek saha olarak tespit ve ilan edilmiş olduğu belirtilmekte ve“En son Kasım 2017 de açılan drenaj kuyusunda 2.50 metre civarında taban suyuna rastlanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda bölgenin imara ve yapılaşmaya açılmasının taban suyu, drenaj ve yüzeysel akış yönü ile bölgede sorunlar yaratacağı düşünüldüğünden bahse konu parsellerin tarım dışı kullanıma açılması uygun görülmemektedir.”denilmektedir.”

Yapılan plan değişikliğinin bölgeyi yapılaşmaya açarak yukarıda ifade edilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görüşü ile örtüşmediği görülüyor.

Planlar arası plan kademelenmesi olmaması, kurum görüşlerinin dikkate alınmadan plan üretilmesi, rezerv yapı alanının finansman kaynağı olarak görülerek plan kararları üretilmesi kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırılık teşkil ediyor.

Üstelik daha yargı süreci tamamlanmadan, ihale ve inşaat sürecine geçmek için neden bu kadar acele ediliyor?

Yargının kaplumbağa gibi hareket etmesi de soru işaretlerini artırıyor…

1 yılda bölgeye daha bilirkişinin dahi gönderilmemesi neyin nesi?

***

Yıldırım Deliçay Taşkın Alanına Lojistik Merkezi yapılamaz Oktay Yılmaz ne yapıyorsun? İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı da, Yıldırım Belediyesi tarafından yapımı süren Samanlı Mahallesi’ndeki lojistik tesis alanı projesinin iptali için, inşaat alanında bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve çok sayıda partili, Samanlı Mahallesi’ndeki tesiste bir araya gelerek, inşaatın durdurulması için basın açıklaması yaptı. Bölgenin birinci sınıf tarım arazisi olduğunu belirten İYİ Parti,
Yıldırım Deliçay Taşkın Alanına Lojistik Merkezi yapılamaz Oktay Yılmaz ne yapıyorsun?
blank

Bursa’da Veysel Bakgör’e Alinur Aktaş ve Oktay Yılmaz’ın gıkı neden çıkmıyor?

“Bursa Büyükşehir Belediyesi çevredeki alanları da işin içine katarak bölgeyi ‘Sağlık Alanı’ ilan etti ve Şehir Hastanesi buraya yapılmak istendi. Bu amaçla yapılan plan tadilatı, Akademik Odalar ve Tabipler Odası’nın itirazı ile açılan davada, İdari Mahkemece iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi bu bölgeye önce ‘Park ve Rekreasyon Alanı’ olarak plan tadilatı yaptı ve bu plana herhangi bir itiraz gelmedi. 2017 yılında bu kez sahneye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çıktı ve İl Müdürlüğü aracılığıyla yüksek yoğunluklu ‘Konut Rezerv Alanı’ olarak plan yaptırdı. Bu yetmedi, Yıldırım Belediyesi’nin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuruyla burası, 2021 yılında lojistik tesis alanına çevrildi. Plan değişikliğine bir de ‘iklim değişikliğine katkısı olur’ notu eklenerek ilginç bir gerekçe sunuldu” şeklinde konuştu.
blank

Bursa’da Veysel Bakgör’e Alinur Aktaş ve Oktay Yılmaz’ın gıkı neden çıkmıyor?

Öte yandan bir türlü durdurulamayan Veysel Bakgör’ü hangi siyasi saikler tarafından korunduğu sorusu kafaları meşgul ederken, onca ihbar ve habere rağmen kenti koruması gereken Valiliğin ve Cumhuriyet Başsavcılığının ne vakit harekete geçeceği merak konusu olmuş durumda.
Özellikle Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ile Veysel Bakgör’ün işbirliği içeresinde olduğu doğru mu? ve Balıkesir Belediyesi’nde Başkan Yücel Yılmaz ile yaklaşık 800 Milyon dolarlık kamulaştırılmış arazi rantı var mı? Ve bu rant iddialara göre  birlikte pay ediliyor mu?  sorusu da gelen iddialar arasında.
Malum Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın da geçmişine bakıldığında Veysel Bakgör ile aynı cenahtan gelen bir dava arkadaşlığı olması gözlerden kaçmış değil.
Alinur Aktaş, Veysel Bakgör ve Oktay Yılmaz elbirliği ile Bursa’da ne yapmaya çalışıyorsunuz?
Bu akılalmaz iş birliğine Bursa’da dur diyecek bir kanun ya da karar verici yok mu?
Bursa’da Veysel Bakgör’e Alinur Aktaş ve Oktay Yılmaz’ın gıkı neden çıkmıyor? sorusunun cevabı bu sıkı rant işbirliği mi yoksa geçmişteki bu dava arkadaşlığı mı?