FORD’UN BATARYA FABRİKASINA DEVLET DESTEĞİ

Ford’un Kocaeli’deki ticari araç ve batarya üretim tesisi yatırımı proje bazlı devlet yardımından yararlandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatırımın başlangıç tarihi 1 Temmuz olacak ve batarya üretim tesisi, 6 yılda tamamlanacak. Projede, sabit yatırım tutarının 20.501.205.701 lira, ilave istihdamın 3 bin ve nitelikli personel sayısının 200 olacağı öngörülüyor.

Yatırım süresi sonunda, yılda 210 bin yeni nesil ticari araç ve 130 bin batarya üretilmesi planlanıyor.
Karar kapsamında söz konusu yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği, azami 250 milyon lira nitelikli personel desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi desteklerden yararlanabilecek.

Ford Otosan’ın KAP’a yaptığı bildirimde şu ifadeler yer aldı:

Şirketimiz tarafından Kocaeli Fabrikaları yerleşkesinde, henüz fizibilite çalışmaları ve sözleşme süreçleri devam eden uzun dönemli Yeni Nesil Ticari Araç Projeleri ile ilgili öngörülen ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımları için yürütülen ön çalışmalar kapsamında yapılan teşvik başvurusu onaylanmış ve söz konusu yatırımlar için Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi 04.12.2020 tarih ve 31324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3273 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan teşvik, projeler kapsamında 2026 yılı ortasına kadar 20.501.205.701 TL harcama yapılmasını, ilave 3.000 kişi istihdam edilmesini, mevcut üretim kapasitesinin 440.000 adetten 650.000 adete çıkarılmasını , 130 bin adetlik batarya montaj tesisi kurulmasını öngörmektedir.

Bu kapsamda sağlanan teşvik unsurları aşağıdadır:

a) KDV İstisnası ve İadesi,

b) Gümrük Vergisi Muafiyeti,

c) Kurumlar Vergisi İndirimi (vergi indirim oranı : %100, yatırıma katkı oranı: %100, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı : %100),

d) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl),

e) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (10 yıl),

f) Nitelikli Personel Desteği (azami 250.000.000 TL),

g) Enerji Desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 200.000.000 TL’yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50’si ),

h) Yatırım Yeri Tahsisi (Kocaeli İlinde)

Yatırımla ilgili çalışmalar ve Ford Motor Company ile görüşmelerimiz devam ettiğinden henüz konuya ilişkin yönetim kurulu kararı alınmamış olup, öngörülen yatırımlarla ilgili değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasını takiben konuyla ilgili önemli gelişmeler için Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

YORUM