BORSAGUNDEM.COM

Halka açık ARD Bilişim Teknolojileri (#ARDYZ) bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldı.

ARD tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, mevcut sermayesi 170.000.000 TL olan şirketin, sermayesini yüzde 194 oranında 330.000.000 TL artırarak, 500.000.000 TL'ye yükseltme kararı alındığı kaydedildi.

Bundan sonraki süreçte, sermaye artırımıyla ilgili SPK'nın kararı beklenecek.

ARD, bedellisine onay verilmesi halinde 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanına ulaşmış olacak.

Şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.02.2022 tarihli toplantısında;

1. Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 170.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 330.000.000 TL tutarında arttırılarak 500.000.000 TL'ye çıkartılmasına,

2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 1,00 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına,

3. Arttırılan 330.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların, 41.465.968,586 TL A Grubu nama yazılı olarak oluşturulmasına, 288.534.031,414 TL B Grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

4. Şirketimizin nakit olarak artırılan 330.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,

5. Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 iş günü süreyle satılmasına,

6. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,

7. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,

8. Gerekli diğer işlemlerin yapılması, beyanların ve sözleşmelerin imzalanması için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.