Bankacılık sektörü yılın ilk 9 ayında 286,2 milyar TL kâr elde etti. Sektör 2021'nin aynı döneminde 56,9 milyar TL kâr elde etmişti. Böylece geçen yılın aynı dönemindeki 56 milyar 941 milyon TL'ye göre yüzde 402,6 artış görülmüş oldu.

Takipteki brüt alacakların toplam nakdi kredilere oran Eylül itibarıyla yüzde 2,28 oldu, Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 3,54 olmuştu.

Eylül'de sermaye yeterliliği yüzde 19 oldu, Eylül 2021'de bu oran yüzde 17'ydi.

Çekirdek sermaye yeterliliği yüzde 15, toplam aktifler 13,1 trilyon TL oldu. Toplam krediler 6,84 trilyon TL oldu. Geçen yıl aynı dönemde toplam krediler 4,04 trilyon TL olarak gerçekleşmişti.

Eylül sonu itibarıyla Türk bankacılık sektörünün, aktif büyüklüğü 13 trilyon 99 milyar 876 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 3 trilyon 884 milyar 413 milyon TL arttı.