Muğla Datça'da Emecik ile Karaincir Mahallelerinde 3.derece SİT alanına mahkeme kararı ve imar planı hilafına rağmen kaçak villa yapıldığı iddiaları sonrasında Datça Belediyesi harekete geçti.Belediye, şikâyetlere konu olan mahallerdeki inşaatları mühürledi ve yapı sahiplerine idari para cezası uyguladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanan Datça’nın Emecik Mahallesi, Kızlanaltı Kesimi (Karaincir Mevkii) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin Muğla 3.İdare Mahkemesinin kararı ile iptaline karar verildi.SİT ALANINA KAÇ VİLLA İDDİASIBazı sosyal medya kullanıcıları 3. Derece SİT alanında Belgin Özdemir adlı kişiye ait Karaincir Sitesi'nde 40 adet kaçak villa yapımının sürdüğünü belirttiler. İnşaatın mahkeme kararına ve imar planı hilafına rağmen devam ettiğini ve Datça Belediyesinin kanunsuzca yapılan kaçak villalara müdahale etmediğini ifade ettiler.Şikayetçiler durumu Muğla Valiliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildirdiler ve göreve çağırdılar.DATÇA BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİMuğla 3. İdare Mahkemesinin kararının ardından Datça Belediyesi sitede 10 villa inşaatının yapının sürdürüldüğünü belirledi. 23 tane bağımsız bölümden oluşan 9 adet yapı ile 1 adet istinat duvarına ait yapı ruhsatı belgeleri iptal edilerek, faaliyet durdurma tutanakları inşaat mahalline asarak,  su ve elektrik şantiye aboneliklerinin sonlandırılması için MUSKİ ve Datça AYDEM İşletme Şefliği ‘ne ruhsat iptalinin bildirimini yapmıştı.Bölge sakinlerinin Datça Belediyesinin durdurma kararına ve tutanaklarına rağmen bölgede inşaat faaliyetlerin devam ettiği yönündeki tepki ve şikâyetleri Muğla Valiliği ile bakanlık yetkililerini göreve çağırması sonrasında, Datça Belediyesi harekete geçti.Belediye ekiplerinin yaptığı kontrollerde; inşaat faaliyetlerine ruhsatsız olarak devam edildiği tespit edildi ve daha önce mühürlenen kaçak inşaatlara tekrar mühürlemeler yapıldı.Datça Belediyesince sosyal medya da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Belediye Encümen kararıyla yapı sahiplerine idari para cezası uygulanacağı duyuruldu. Yasanın öngördüğü mühürleme tarihinden itibaren işleyen 30 günlük sürenin sonunda yapıların kaldırılmaması durumunda, yıkımlarına yönelik Belediye Encümen kararı tesis edilecek”BELEDİYENİN FİZİKİ BİR MÜDAHALEDE BULUNMA YETKİSİ YOKDatça Belediyesi’nce yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi: “Belediyemizce idari ve hukuki süreç zamanında ve eksiksiz olarak takip edilmekte olup, belediyemiz yetkisi dahilinde tüm işlemler yerine getirilmiştir. Mal sahibi tarafından yasalara aykırı şekilde inşaata ısrarla devam edilmekteyse de, Belediyemizin devam eden inşaata fiziki bir müdahalede bulunma yetkisi yoktur. Bununla birlikte, mevzuatın öngördüğü tüm müeyyideler uygulandığı gibi, bundan sonra da uygulanmaya devam edecektir” Datça'da usulsüz olarak 'yapı kayıt belgesi' alındığı belirlenen kaçak yapılar Datça Belediyesi zabıta ekiplerinin kontrolünde geçtiğimiz yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince yıkılmıştı.