İnveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden 29 Mart 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, 2023 mali yılına ilişkin finansal sonuçlarını ve kar dağıtım politikasını duyurdu. Şirketin Yönetim Kurulu, 21 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemi sonuçlarını değerlendirdi.KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE GENEL KURUL ONAYISPK mevzuatına göre belirlenen 1.123.212.743 TL net dönem karının tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılması ve yasal kayıtlara göre oluşan 2.665.056.606,70 TL net dönem karından herhangi bir kar payı dağıtımı yapılmaması yönünde karar alındı. Bu karar, 29 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket paydaşlarının onayına sunuldu ve kabul edildi.MALİ PERFORMANS VE GÖSTERGELERŞirket, 2023 mali yılının zorlu geçtiğini belirtti. Gelir tablosunda ve bilançoda bazı kalemlerde düşüş yaşandı. Satışlar, brüt kar, esas faaliyet karı ve FAVÖK gibi önemli performans göstergeleri yıllık bazda yüzde 3 oranında azalış gösterirken, net parasal pozisyon kayıpları yüzde 60 oranında düşüş gösterdi. Net dönem karında ise yüzde 45’lik bir azalma yaşandı.BİLANÇO ÖZETİ VE DEĞİŞİMLERBilanço özetine göre, dönen varlıklar yüzde 75 artış gösterirken, duran varlıklar ve öz kaynaklar %10 oranında azaldı. Finansal borçlar yüzde 11 artarken, net borçta yüzde 4’lük bir artış gözlendi.