#GZNMI - Şirket paylarının halka arzında talepler bugün toplanacak. (Sadece İnfo Yatırım’da hesabı olanlar halka arzdan yararlanabilecek)

#GRSEL - Şirket paylarının halka arzı talepler Borsa’da Satış yöntemi ile 3 - 4 Mart’ta toplanacak.

#ASELS - Şirketin 2022 beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Beklentileri
Hasılat Artışı (TL) >%25
FAVÖK Marjı >%22
Yatırım Harcamaları 5.000 Milyon TL

#AVGYO - Metrocity’deki dairenin 2 kiracısı ile kira sözleşmelerinin 1 yıllığına uzatıldığı, toplamda aylık kira bedelinin 34.178 TL olduğu açıklandı.

#BRISA - Arvento'nun sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların tamamının 334,3 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.

#BSOKE #DOGUB #KLSYN #TRCAS - Şirketlerin 2021 yılı KAP’ta açıklaması için istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.