Rekabet Kurulu, 15 Eylül'de gerçekleştirilen toplantıda şirket hakkında, ürünlerinin yeniden satış fiyatının tespitini yaparak rekabeti önleyici faaliyetler yaptığı iddialarını ele aldı. Kurul, ön araştırmada elde edilelen bilgi, belge ve tespitleri yeterli buldu.

Firma hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlatılmasına karar verildi.