SPK, Pera GYO hisselerindeki işlemleri nedeniyle 6 kişiye 6 ay süreyle işlem yasağı getirdi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (#PEGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen inceleme neticesinde 6 kişiye yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı. Karara ilişkin SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, PEGYO hissesinde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, aralarında Ahmet Zafer Çal, Cihan Bilgi, Mehmet Ali Babaoğlu, Ömer Tayıncı, Ömer Tuna ve Salih Yüksel'in bulunduğu 6 kişiye 15 Ocak 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Sermaye Piyasası Kanunu Madde 107/1 PEGYO hissesinde 6 isme yasak getirilen ilgili kanun maddesinde "İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" başlığı adı altında "İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı 6362 sayılı SPKn'nun 107 nci maddesinin birinci fıkrasında (107/1) düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca; "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler" hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası verileceği, ancak bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarının suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamayacağı hükme bağlanmıştır" ifadeleri yer alıyor.