İDDİA ! BAKIRKÖY BELEDİYESİNDE GREVDEKİ İŞÇİLER HAKKINDA İŞTEN ÇIKARMA PAZARLIĞI VAR?

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde 45. gündür süren grev hakkında çarpıcı iddialar gündemde. 2020 Yılı , Kasım 2021 Sayıştay raporunda Bakırköy Belediyesi çalışanlarıyla ilgili çarpıcı tesbitlere yer verilmiş .

Bakırköy Belediye Tiyatro Müdürlüğünde 2014-2019 yılları arasında 5 yıl fazladan 148 personel fazla çalışanı olduğu ve Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’na bu sayıdaki işçilerin çıkartılması için ihtarda bulunulduğu görülüyor.

İddialar odur ki Bazı Sendika yöneticileri ile Bazı Bakırköy Belediye yöneticileri Mayıs ayında işten çıkartılacak 148 kişi için görüşme yaptığı ve isimler üzerinde anlaşma sağlandığı iddiası var.

2020 Sayıştay Bakırköy Belediyesi Raporundan….

-Tiyatro Sahne ve sanat çalışmalarında fiilen görev yapmayan 148 personelin ilgili yönetmelik çerçevesinde işe alımı ve istihdamı mümkün görünmemektedir.

İdarenin bu uygulamasının ,kamuda personel istihdam şekilleri ve şartlarına ilişkin mevzuat hükümlerinin dikkate alınmaksızın personel istihdamı yöntemine dönüştüğü ve süreklilik arz ettiği görülmüştür.
Bu husus 2014-2015-2019 yılları sayıştay denetim raporlarında da yer almasına rağmen tiyatro personelinin diğer birimlerde görev alması uygulamasına devam edilmektedir.
Söz konusu denetim sonrasında idare tarafından Sayıştay denetim raporu uyarınca yeni personel alımı yapılmadığı ,bazı iş akitlerinin fesih edilmesi ve emeklilik ,işlemleri ile personel sayısı düşürüldüğü bu şekilde istihdam edilen personel sayısını tedricen azaltılması yoluna gidildiği bundan sonraki süreçte denetim raporunda yer alan tespitler doğrultusunda işlem yapılacağı ifade edilmiştir.

Netice olarak kamu idaresinin kaynakları etkili ,ekonomik ve verimli kullanılması adına gereksinim duyduğu personeli bilgi ,liyakat ve mevzuat çerçevesinde istihdam ederek kamu hizmetine sunması gerektiği düşünülmektedir.

YORUM