Karşılıklı hisse satın alan iki şirkete inceleme

Rekabet Kurumu’nun yazılı açıklamasına göre bu işlem ‘ortak kontrol kurulması’ olarak tanımlandı.

Nihai incelemeye alınan işlemin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 10’uncu maddesi gereği askıda olduğu ve uygulanamayacağı kaydedildi.

Rekabet Kurulu, Dalsan ile Saint-Gobain Rigips’in karşılıklı hisse satın alma işlemini incelemeye aldı.

İncelemenin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7’nci Maddesi’nde kurula verilen piyasalarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak birleşme ve/veya devralma işlemlerini denetlemek görevine dayalı olarak başlatıldığı, ayrıca 10’uncu maddede piyasadaki rekabetin yapısına etkileri bakımından incelemenin derinleştirilmesi ihtiyacı duyulan işlemleri nihai incelemeye alma yetkisine dayandırıldığı kaydedildi.

İki şirket de alçı ve türevlerini üretip satıyor.