Limonlu Bahçe Konakları projesi için suç duyurusu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2021 yılında onayladığı Ümraniye Yamaneveler’deki toplam 189 bin 243 metrekareyi kapsayan Doğa Madencilik A.Ş’ye ve TÜRKSAT’a ait parseller için Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan imar planı değişikliğine karşı başlatılan hukuk mücadelesi sürüyor.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre mahkemelik olan plan değişikliği ile parsellerdeki “PTT alanı”, “park” ve “yol” fonksiyonları değiştirilerek dev araziye “ticaret-konut”, “millet bahçesi”, “park” ve “yol” fonksiyonları verilmişti. Plan değişikliğine karşı Ümraniye CHP Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten dava açarak iptalini istemişti.

İstanbul 8.İdare Mahkemesi, 7 Temmuz 2022 tarihinde hukuka aykırılığı açık olan dava konusu planların uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verdi. Kararda, imar planı değişikliği ile 82 bin 766 metrekare olan inşaat alanının 193 bin 624 metrekareye çıkarıldığına dikkat çekilmiş, yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı belirtilmişti.

BAKANLIĞIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Yürütmeyi durdurma kararına bakanlık itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, 16 Ağustos 2022’de idare mahkemesinin kararını uygun buldu ve bakanlığın itirazını oybirliği ile reddetti.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Bunun üzerine davayı açan CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten, karara rağmen devam eden lüks rezidans projesi inşaatını durdurmayan Ümraniye Belediyesi ve bakanlık yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ümraniye Kaymakamlığı’na da vatandaşlarla birlikte dilekçe vererek görevini yerine getirmeyen belediye yetkilerini şikayet ettiler.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda yetkililer hakkında “ görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi. Suç duyurusunda, yürütmeyi durdurma kararının, Ümraniye Belediye Başkanlığına 1 Ağustos 2022 tarihli dilekçe ile tebliğ edilmesine rağmen inşaatın durdurulmadığı belirtildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: 82 BİN METREKARELİK İNŞAAT, 193 BİNE ÇIKARILDI

Dava dosyasına giren Bilirkişi Raporu’nda da dikkat çeken tespitler yapıldı. Raporda değişiklik öncesinde 82 bin 766 metrekare olan inşaat alanının yapılan değişiklik ile 193 bin 624 metrekareye çıkarıldığını dikkat çekilerek taşınmazlara getirilen yeni işlevlerin yapı ve nüfus yoğunluğunu artıracağı vurgulandı.

Planın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı olduğu ifade edilerek plan ana kararlarının, sürekliliğinin, bütünlüğünün, sosyal ve teknik altyapı dengesinin bozulacağı kaydedildi. Bölgenin yapı ve nüfus yoğunluğunun fazla olması nedeniyle mevcut donatı alanlarının bile yaşayan nüfus için yetersiz olduğunun altı çizildi.

Plan değişikliği sınırları içerisinde eşdeğer yeşil alan ayrıldığı ancak değişiklik sonucu bölgede ilave nüfus artışının meydana geleceği ve bu nüfus için “yeşil alan” dışında eğitim, sağlık gibi sosyal donatı alanlarına da ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

PLANLAR NE GETİRİYORDU?

9 kata kadar yüksekliğe izin verilen arazide, 1.65 emsal ile toplam 193 bin 624 metrekare inşaat yapılacaktı. Plan değişikliği ile parsellerin yaklaşık 107 bin metrekaresine konut ve ticari birimler inşa edilecekti. 58 bin 723 metrekaresi millet bahçesi, 3 bin 777 metrekaresi park, 19 bin metrekaresi de yol olarak ayrılmıştı.

DOĞA MADENCİLİK VE TÜRKSAT’IN ARAZİLERİ

Eski Netaş arazisi olarak bilinen 94 bin 493 metrekarelik parselin mülkiyeti Türkiye Halk Bankası’na, tasarruf yetkileri ise Doğa Madencilik A.Ş’ye ait. PTT Genel Müdürlüğü tesislerinin bulunduğu 55 bin 428 metrekarelik ve 29 bin 334 metrekarelik iki ayrı parsel de TÜRKSAT A.Ş’nin mülkiyetinde.

Ümraniye Belediyesi ile TÜRKSAT arasında yapılan protokoller kapsamında TÜRKSAT’a ait parseller üzerinde şirketin kabul edeceği şartlarda belediye plan değişikliği yapacaktı.

Söz konusu parselin komşusu olan arazinin tasarruf hakkını elinde bulunduran Doğa Madencilik A.Ş kendi arsalarının da plan çalışmasına dahil edilmesini talep etti. Belediye de mahkemelik olan plan değişikliği teklifini hazırladı.