Prof. Dr. Aygün Attar yazdı: Öncesi ve Sonrasıyla 31 Mart 1918 Bakü Soykırımı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul Üyesi, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı ve
Dünya Azerbaycanlıları Koordinasyon Şurası Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Öncesi ve Sonrasıyla 31 Mart 1918 Bakü Soykırımı adlı makale kaleme aldı.

İŞTE O MAKALEDEN ÖNEMLİ BÖLÜMLER;

12 Ekim 1813 Gülistan Antlaşmasıyla Karabağ Hanlığı, 10 Şubat 1928 Türkmençay Antlaşmasıyla Nahçıvan, İrevan Hanlıkları Ruslar tarafından zapt edildi. Bu Hanlıklarda, Rus istilasından sonra Osmanlı ve İran topraklarından buralara göç ettirilen Ermeniler yaşamaktaydı. 1829 Osmanlı-Rus savaşı neticesinde imzalanan Edirne Antlaşmasıyla Karadeniz’in doğusunu alan Rusya, güneybatı istikametinde ilerleyerek Transkafkasya’da sağlam bir hakimiyet kurmuştu. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşından sonra imparatorluktan koparılan topraklar, yeni zuhur etmiş olan Sovyet Rusya’sının eline ‘Türkiye Ermenistan’ı’ kozunu geçirmiş ve Sovyet Rusya’sının Kafkas siyasetine önem vermesine, farklı stratejiler geliştirmesine imkan tanımıştı.

YORUM