“Sanatçı değil iyi bir matematikçiyiz!”

İş İnsanı, ADW İstanbul Reklam Atölyesi Ajans Başkanı Mustafa Hurşutağaoğlu, online olarak katıldığı uluslararası reklam platformu panelinde, “Türkiye’deki reklam sektörünün gelişmesi için önce yerli markaların yurt dışına açılması gerektiğini” belirtti. “Uluslararası markalarımız çoğalmadıkça bizim sektörümüz de gerektiği gibi çalışmıyor olacak” konusunun altını çizdi.

Ayrıca Hurşutağaoğlu, “Bir reklam ajansında olması gereken şey sebep-sonuç ilişkisini doğru kurabiliyor olmasıdır. Müşterinin talebi değil, onun müşterisinin talebini karşılıyor olabilmelidir. Bir diğer unsur ise stratejidir. Yaptığınız her işin bir yere dokunuyor olması gerekiyor. Dolayısıyla matematiğini iyi kuruyor olmak son derece önemli bir noktada yer alıyor. Bize ne kadar sanatçı gözüyle bakılsa da aslında değil, biz daha matematikle çalışan sebep-sonuç ilişkisi kurabilen yapılarız.” dedi.

YORUM