04.02.2023 tarihinde “https://www.patronlardünyası.com” isimli internet sitenizde yayınlanan “Üç büyük şirket arasında sular durulmuyor!” başlıklı haber, şirketimiz Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.’nin itibarını zedeleyen asılsız iddia ve beyanları ihtiva etmektedir. Şirketimiz, maddi gerçekliğe dayanmayan, gerek Şirketimizin gerekse de Şirketimiz yatırımcılarının hak ve menfaatlerini ihlal eden haksız, mesnetsiz ve ayrıca kamuoyu nezdindeki olumlu imajını zedeleyen bir “haber” ile karşı karşıya kalmıştır. Bu sebeple de söz konusu haberde yer alan beyanları tekzip etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Şöyle ki; Öncelikle şirketimiz, Kervansaray Oteller Grubunu bünyesinde bulunduran Kervansaray Yatırım Holding A.Ş., turizm alanında faaliyet gösteren, faaliyet gösterdiği alanda da önde gelen, saygın, hisseleri borsada işlem gören, halka açık bir anonim şirkettir. Turizm alanında faaliyet gösteren şirketimiz yazıda yer aldığı şekilde ne Kolan Hastaneler Grubu ile ne de Solo Yatırım Holding ile, sahip olduğu otellerin kiralanmasına/devrine vb. ilişkin olarak herhangi bir müzakere sürecine girmemiş, anlaşma sağlamamıştır. Bu yönde yer alan tüm ifadeler gerçek dışıdır ve kabulü mümkün değildir. Söz konusu yazıda şirketimiz Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.’yi temsil ve ilzama yetkisi bulunmayan Selim Sayılgan isimli bir kişiye ait görsele yer verilmiş, söz konusu görsel ile sanki Şirketimiz ile Hakan Cengiz arasında muteber bir anlaşma bulunmaktaymış gibi bir algı oluşturulmuştur. Hâlbuki beyan etmiş olduğumuz üzere şirketimizin hiçbir oteli ile ilgili olarak bahsi geçen şirketlerle bir sözleşme imzalanmamıştır. Hatta Selim Sayılgan’ın şirketimiz ile hâlihazırda herhangi bir ilgisi ya da şirketimiz nezdinde başta imza olmak üzere herhangi bir temsil yetkisi de bulunmamaktadır. 2017 yılından bu yana şirketimizi temsil ve ilzama tek yetkili kişi şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer’dir. Zaten bu husus aleni olan Ticaret Sicil Kayıtlarıyla sabit olup, hiçbir basiretli tacirin sicil kayıtlarında alenen görünen imza yetkilisi dışında birisini veya hak sahibi olmayan bir kişiyi/şirketi muhatap kabul etmeyeceği, onunla sözleşme imzalamayacağı da aşikardır. Aksinin iddia edilmesi de ticari hayatın olağan şartlarına aykırı bir durum olmakla, bu şartlarda bir ticari şirketin de mağduriyetinden bahsedebilmek mümkün değildir. Şirketimiz Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. ile Selim Sayılgan isimli kişi arasında da birçok hukuki ihtilaf bulunmaktadır. Ayrıca Şirketimiz ve SPK tarafından yine Selim Sayılgan hakkında yapılan birçok ceza şikayeti olup bunlar dolayısıyla ceza davaları da açılmıştır. Selim Sayılgan birçok kez birlikte hareket ettiği şahıslarla birlikte şirket itibarını zedelemeye ve şirketi zarara uğratmaya yönelik iş ve işlemlerde bulunmuştur. Hatta Selim Sayılgan tarafından, sahte kira sözleşmesi düzenlenmiş olması hasebiyle Selim Sayılgan ve onunla hareket eden şahıslar hakkında ceza davası açılmıştır. Yapılan yargılama sonucunda Selim Sayılgan hakkında; Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Rüşvet Almak Ve Vermek, Özel Belgede Sahtecilik, Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma, Resmi Belgede Sahtecilik, Tacir Veya Şirket Yöneticileri İle Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği suçlarından ötürü 19 (on dokuz) yıl hapis cezasına hükmedilmiş olup bu durum basına da yansımıştır. Açıklamış olduğumuz hususlar tahtında, her türlü haklarımızı saklı tuttuğumuzu belirterek; “patronlardünyası.com” isimli internet sitenizde 04.02.2023 tarihinde yayınlanan “Üç büyük şirket arasında sular durulmuyor!” başlıklı yazının haksız ve mesnetsiz olduğunu, gerçeği yansıtmadığını, Selim Sayılgan ve onunla hareket eden şahıslar hakkında her türlü hukuki ve cezai başvuruları yapacağımızı bildirir, işbu tekzip metnimiz de dikkate alınarak söz konusu haberin aynı puntolarla ve aynı görünürlükte düzeltilmesini, aksi halde her türlü hukuki yola başvurulacağını Şirketimiz adına bildiririz. Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.