Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beşiktaş Futbol Yatırımları (#BJKAS) hisselerindeki işlemlerin incelenmesi neticesinde üç kişiye yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı. Kararla ilgili SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, BJKAS hisselerindeki işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, aralarında Beşir Kaya, Eray Tanrıverdi ve Muammed Timur Geçgel'in bulunduğu 3 yatırımcıya 9 Kasım 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Sermaye Piyasası Kanunu Madde 107/1 BJKAS hissesinde 3 kişiye yasak getirilen ilgili kanun maddesinde "İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" başlığı adı altında "İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı 6362 sayılı SPKn'nun 107 nci maddesinin birinci fıkrasında (107/1) düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca; "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler" hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası verileceği, ancak bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarının suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamayacağı hükme bağlanmıştır" ifadeleri yer alıyor.